A qui va dirigit?

Aquestes jornades van dirigides a tota persona que desde la pràctica vulgui posar en comú, compartir i generar investigació i coneixement des dels paràmetres del moviment i el procés creatiu posant el  cos al centre. També a tota persona interessada a acostar-se i reflexionar, sentir o escoltar sobre el cos en moviment.

L'especificitat d’aquesta edició serà repensar-ballar-sentir la relació entre dansa i escriptura. Com viatgem en aquests entre? Quins moviments conté l'escriptura o com reverberen les paraules en les articulacions?

L'aportació per participar a Resonance Hivern és de 120 € en total (inclou l'entrada per l'EO!).

L'aportació per un dia solt és de 50 €.

_Las Prácticas_ i La R(espiral) es poden fer sense participar a la resta d'activitats per un preu de 15 €.

Inscriu-te