Informació general

Sí! 

> Pack dia, 75 €: podeu venir a participar un dia solt, inclou la conversa guiada del dia i la mostra.

> > Pack moviment, 110 €: per venir a fer els tallers de moviment cada dia, de 10 a 12.30

> > > Pack creació, 125 €: per venir a fer els tallers creatius cada dia, de 13.30 a 16.30

> > > > Taller solt, 30 €: si voleu venir només a un taller.

INSCRIPCIONS OBERTES: envieu un correu a [email protected]

La participació a les converses guiades i les mostres és oberta a tothom, les converses guiades tenen un preu de 7 € i les mostres de 10 €, reserveu plaça a través del correu esmentat. 


Recomanem tenir un nivell mínim de pràctica de moviment per participar, i sobre tot interès en la recerca a través del moviment.

El preu de les mostres està inclos per als participants, el públic extern a les jornades haurà de fer una aportació de 10 euros. Inscripcions a [email protected]

Participar a les jornades té un preu total de 300 €.